ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์
 •     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการขับถ่ายปัสสาวะ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานคณะ ฯตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-5296
 • หน่วยงาน    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/11/2555
 • หมดเขต    30/11/2555
 • อ่าน   313
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294