ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนาม จำนวน 4 รายการ
 •     เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถ.เชียงใหม่-ลำพูน เชียงใหม่ สอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนาม จำนวน 4 รายการ และอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 122 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถ.เชียงใหม่-ลำพูน เชียงใหม่ สอบ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5332-1420 ต่อ 107
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถ.เชียงใหม่-ลำพูน เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/11/2555
 • หมดเขต    30/11/2555
 • อ่าน   316
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294