ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ คสล. 2 ชั้น
 •     เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ คสล. 2 ชั้น จำนวน 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5304-2789
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/11/2555
 • หมดเขต    11/12/2555
 • อ่าน   351
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294