ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์
 •     แขวงการทางเชียงใหม่ทึ่ 1 ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1088 จำนวน 9 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5327-8829
 • หน่วยงาน    แขวงการทางเชียงใหม่ทึ่ 1 ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/11/2555
 • หมดเขต    26/11/2555
 • อ่าน   356
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294