ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจำหน่ายไม้สักท่อน-กระยาเลยท่อน
 •     สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจเชียงใหม่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ต.วัดเกต เชียงใหม่ ที่ทำออกในเขตทางหลวงหมายเลข 108 สายอำเภอจอมทอง เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจเชียงใหม่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ต.วัดเกต เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5324-9752
 • หน่วยงาน    สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจเชียงใหม่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ต.วัดเกต เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/11/2555
 • หมดเขต    06/12/2555
 • อ่าน   365
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294