ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดจ้างก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
 •     สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ แห่งชาติ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ จัดจ้างก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ พัสดุ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ แห่งชาติ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พ.ย.555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5322-5569 ต่อ 207
 • หน่วยงาน    สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ แห่งชาติ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/11/2555
 • หมดเขต    30/11/2555
 • อ่าน   453
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294