ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายกว้าง 7.00 เมตร ความยาวฝาย 8.00 เมตร ตามแบบกระทรวงมหาดไทย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหารแก้ว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   31/01/2551
 • หมดเขต    12/02/2551
 • อ่าน   525
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294