ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
 •     สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5332-4018
 • หน่วยงาน    สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/11/2555
 • หมดเขต    30/11/2555
 • อ่าน   354
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294