ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต
 •     เทศบาลตำบลแม่ปูคา อ.สันกำแพง เชียงใหม่ สอบราคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต โดยทำการปูผิวจราจร จำนวน 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่ปูคา อ.สันกำแพง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5339-0642 ต่อ 122
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่ปูคา อ.สันกำแพง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/11/2555
 • หมดเขต    11/12/2555
 • อ่าน   323
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294