ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอัฒจันทร์ คสล. สนามกีฬา อ.พร้าว
 •     องค์การบริหารส่วนจังวัดเชียงใหม่ ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอัฒจันทร์ คสล. สนามกีฬา อ.พร้าว เชียงใหม่ ผู้สนใจติดตอขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5389-1500 ต่อ 703
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/11/2555
 • หมดเขต    30/11/2555
 • อ่าน   384
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294