ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย อ.หางดง เชียงใหม่ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 โครงการ ก่อสร้างเมรุ , เทลานคอนกรีต ,ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5312-5070 ต่อ 107
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/11/2555
 • หมดเขต    04/12/2555
 • อ่าน   377
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294