ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดจ้างก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติในคลินิก ขยาด 4 ชั้น
 •     คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดจ้างก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติในคลินิก ขยาด 4 ชั้น จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-4418
 • หน่วยงาน    คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/11/2555
 • หมดเขต    11/12/2555
 • อ่าน   341
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294