ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อยา/เวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
 •     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ สอบราคาซื้อยา/เวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5392-0206
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/11/2555
 • หมดเขต    11/12/2555
 • อ่าน   318
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294