ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 •     สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-27
 • หน่วยงาน    สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/12/2555
 • หมดเขต    07/12/2555
 • อ่าน   356
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294