ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะ
 •     เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะในพื้นที่ตำบลริมเหนือ หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลริมเหนือ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2555
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/12/2555
 • หมดเขต    25/12/2555
 • อ่าน   287
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294