ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดหาผู้ดำเนินการทำแบบเรียนรู้
 •     สวนสัตว์เชียงใหม่ สอบราคาจัดหาผู้ดำเนินการทำแบบเรียนรู้เพื่อใช้ในโครงการนำนักเรียนฯ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2556 ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ อาคารโสภณ ดำนุ้ย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2555
 • หน่วยงาน    สวนสัตว์เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/12/2555
 • หมดเขต    19/12/2555
 • อ่าน   308
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294