ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดหอพักนักศึกษา
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดหอพักนักศึกษา เฮือนพวงชมพู ระยะเวลา 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 – 30 กันยายน 2556) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่ งานการเงิน กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 18 ถึง 26 ธันวาคม 2555
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/12/2555
 • หมดเขต    26/12/2555
 • อ่าน   279
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294