ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อ ตู้เย็น
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อ ตู้เย็น ขนาด 4.90 ถึง 5.00 คิว จำนวน 650 ตู้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้นใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ งานการเงินการคลังและพัสดุ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคาร 7 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2555
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/12/2555
 • หมดเขต    13/12/2555
 • อ่าน   318
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294