ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อพัสดุ
 •     แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 สอบราคาซื้อพัสดุ เพื่อใช้ในงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ หน่วยงานพัสดุและสัญญา แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2555
 • หน่วยงาน    แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3
 • วันที่ประกาศ   13/12/2555
 • หมดเขต    18/12/2555
 • อ่าน   354
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294