ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ดำเนินการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ
 •     ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 15 รายการ ดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ (CPU) , จอมอเตอร์ (จอภาพ) , เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ , เครื่องสำรองไฟ , เครื่องรับโทรทัศน์ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่งานพัสดุ ชั้น 3 ศาลเยาวชนและครอบครัว ตั้งแต่บัดนี้ และจะดำเนินการจำหน่ายในวันที่ 9 มกราคม 2556 เวลา 10.00 น.
 • หน่วยงาน    ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/12/2555
 • หมดเขต    09/12/2555
 • อ่าน   337
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294