ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อชุดป้องกันแก๊สคลอรีตชนิดเต็มชุด
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) สอบราคาจัดซื้อชุดป้องกันแก๊สคลอรีตชนิดเต็มชุดพร้อมถังบรรจุอากาศ จำนวน 3 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2555
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
 • วันที่ประกาศ   13/12/2555
 • หมดเขต    17/12/2555
 • อ่าน   273
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294