ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างเหมาทำงานผลิตและติดตั้งแผ่นป้ายจราจรชนิดป้ายเตือน
 •     แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำงานผลิตและติดตั้งแผ่นป้ายจราจรชนิดป้ายเตือน ในทางหลวงหมายเลข 1089 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2555
 • หน่วยงาน    แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3
 • วันที่ประกาศ   13/12/2555
 • หมดเขต    18/12/2555
 • อ่าน   328
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294