ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์
 •     สวนสัตว์เชียงใหม่ ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2556 ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นเวลา 9 เพือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่ งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ณ อาคารโสภณ ดำนุ้ย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2555
 • หน่วยงาน    สวนสัตว์เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/12/2555
 • หมดเขต    13/12/2555
 • อ่าน   348
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294