ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน
 •     กรมทางหลวงชนบท โดย สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1178 - ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจขอซื้อแบบและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2555
 • หน่วยงาน    กรมทางหลวงชนบท โดย สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/12/2555
 • หมดเขต    17/12/2555
 • อ่าน   321
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294