ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง)
 •     สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 สอบราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) จำนวน 10 ตัน พร้อมขนส่ง ในวงเงิน 330,000.-บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2555
 • หน่วยงาน    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
 • วันที่ประกาศ   13/12/2555
 • หมดเขต    19/12/2555
 • อ่าน   318
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294