ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจะซื้อจะขายยา
 •     จังหวัดลำพูน สอบราคาจะซื้อจะขายยา จำนวน 4 รายการ ของโรงพยาบาลลำพูน ดังนี้ Rabies vaccine 0.5 ml Injection จำนวน 1,500 หลอด , Doxazosin mesylate 4 mg Controlled Release tablet จำนวน 12,000 เม็ด , Alfuzosin HCL 10 mg Sustained Release tablet จำนวน 24,000 เม็ด , Sodium Valproate sustained release tablet 500 mg จำนวน 54,000 เม็ด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานจัดซื้อ กลุ่มงานเภสัชกรรม อาคารเภสัชกรรม ชั้น 2 โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2555
 • หน่วยงาน    จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   15/12/2555
 • หมดเขต    26/12/2555
 • อ่าน   337
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294