ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อลิฟท์โดยสาร
 •     จังหวัดลำพูน สอบราคาซื้อลิฟท์โดยสาร จำนวน 1 ตัว ของโรงพยาบาลลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2555
 • หน่วยงาน    จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   15/12/2555
 • หมดเขต    17/12/2555
 • อ่าน   343
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294