ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์
 •     กรมทางหลวง โดย แขวงการทางเชียงใหม่ 1 ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 108 ตอนควบคุม 0108 -0100 ตอน ต่อเขตเทศบลเชียงใหม่ควบคุม - สะพานแม่ขาน ปริมาณงาน 22,867 ตร.ม. จำนวน 11 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2555
 • หน่วยงาน    กรมทางหลวง โดย แขวงการทางเชียงใหม่ 1
 • วันที่ประกาศ   15/12/2555
 • หมดเขต    19/12/2555
 • อ่าน   376
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294