ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
 •     กรมทางหลวง โดย แขวงการทางเชียงใหม่ 1 ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ โดยวิธี Pavement In - Place Recycling ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สามแยกฮอด - สะพานห้วยบง จำนวน 9 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ ฝ่าย/งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2555
 • หน่วยงาน    กรมทางหลวง โดย แขวงการทางเชียงใหม่ 1
 • วันที่ประกาศ   15/12/2555
 • หมดเขต    19/12/2555
 • อ่าน   350
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294