ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท่าช้าง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ ดังนี้ โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง และโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ผู้สนใจติตด่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท่าช้าง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2555
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท่าช้าง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/12/2555
 • หมดเขต    25/12/2555
 • อ่าน   395
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294