ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร
 •     สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 (จังหวัดเชียงใหม่) สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 (จังหวัดเชียงใหม่) จำนวน 2 หลัง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 (จังหวัดเชียงใหม่) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2555
 • หน่วยงาน    สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 (จังหวัดเชียงใหม่)
 • วันที่ประกาศ   15/12/2555
 • หมดเขต    24/12/2555
 • อ่าน   355
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294