ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเอนกประสงค์ 6 ล้อ
 •     เทศบาลนครเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเอนกประสงค์ 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ส่วนบริหารงานคลัง สำนักการคลัง อาคารสำนักการคลังชั้น 2 เทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2555
 • หน่วยงาน    เทศบาลนครเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/12/2555
 • หมดเขต    24/12/2555
 • อ่าน   337
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294