ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
 •     จังหวัดลำพูน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในโรงพยาบาลป่าซาง คือ เครื่องกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า ร่วมกับอัลตร้าซาวด์ 1 เครื่อง จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่หน่วยจ่ายกลาง โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2555
 • หน่วยงาน    จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   15/12/2555
 • หมดเขต    21/12/2555
 • อ่าน   346
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294