ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ในงานฤดูหนาวและงานกาชาดจังหวัดเชียงใหม่
 •     จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ในงานฤดูหนาวและงานกาชาดจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 งาน ในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 - 12 มกราคม 2556 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด และรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2555
 • หน่วยงาน    จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/12/2555
 • หมดเขต    24/12/2555
 • อ่าน   323
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294