ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาสร้างเครื่องแต่งกายโขน
 •     วิทยาลัยนาฎศิลปะเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาสร้างเครื่องแต่งกายโขน จำนวน 4 รายการ สำหรับใช้ในราชการของวิทยาลัยนาฎศิลปะเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด และขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยนาฎศิลปะเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2555
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยนาฎศิลปะเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/12/2555
 • หมดเขต    21/12/2555
 • อ่าน   343
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294