ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างระบบประปาภูเขา
 •     สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างระบบประปาภูเขา ที่บ้านแม่สามแลบ หมู่ 1 , บ้านปู่ทา หมู่ 6 และบ้านห้วยแห้ง หมู่ 10 จำนวน 69 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ ฝ่ายพลาธิการ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2555
 • หน่วยงาน    สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
 • วันที่ประกาศ   17/12/2555
 • หมดเขต    17/12/2555
 • อ่าน   320
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294