ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง/ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV
 •     เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง/ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV แบบ IP Camera ระบบ Day&Night จำนวน 5 จุด พร้อมระบบบริหารจัดการกล้อง ภายในเขตเทศบาลตำบลป่าป้อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนและเอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลป่าป้อง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/12/2555
 • หมดเขต    26/12/2555
 • อ่าน   361
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294