ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาอุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม และสื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาอุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม และสื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (ครั้งที่ 2) โดยจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม จำนวน 4 รายการ และสื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 131 รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีคำชมพู ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบง (ส่วนการคลัง) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2555
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/12/2555
 • หมดเขต    25/12/2555
 • อ่าน   338
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294