ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ ชุดกล้องจุลทรรศน์แสงพร้อมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ หน่วยพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/02/2551
 • หมดเขต    18/02/2551
 • อ่าน   629
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294