ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักข้าราชการ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 •     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักข้าราชการ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ แผนกพัสดุ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • วันที่ประกาศ   07/02/2551
 • หมดเขต    08/02/2551
 • อ่าน   647
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294