ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อขายมูลฝอยรีไซเคิล ของโรงพยาบาลลำพูน
 •     จังหวัดลำพูน สอบราคาซื้อขายมูลฝอยรีไซเคิล ของโรงพยาบาลลำพูน จำนวน 15 รายการ กำหนดรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุโรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ และกำหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ เวลา 14.00 ณ และเปิดซองใบเสนอราคาในเวลา 15.00 น ณ ห้องประชุมงานพัสดุ โรงพยาบาลลำพูน
 • หน่วยงาน    จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   07/02/2551
 • หมดเขต    14/02/2551
 • อ่าน   686
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294