ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
 •     บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 40 เครื่อง ในพื้นที่ภาคขายและบริการภูมิภาคที่ 3 , ส่วนบริการลู้ค้าจังหวัดเชียงใหม่ , ลำพูน, แม่ฮ่องสอน และเชียงราย โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ทุกสาขา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ , เชียงราย , ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551
 • หน่วยงาน    บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • วันที่ประกาศ   07/02/2551
 • หมดเขต    15/02/2551
 • อ่าน   593
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294