ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 กลุ่ม
 •     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 รายการไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จำนวน 8 ชุด กลุ่มที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • วันที่ประกาศ   07/02/2551
 • หมดเขต    08/02/2551
 • อ่าน   612
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294