ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ ดังนี้ ครุภัณฑ์ประกอบห้องวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก จำนวน 1 ชุด , อุปกรณ์วิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม จำนวน 1 ชุด และ ครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/02/2551
 • หมดเขต    11/02/2551
 • อ่าน   650
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294