ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประมูลจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านท่าต้นกวาง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง อบจ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 มกราคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5389-1500 ต่อ 705
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/01/2556
 • หมดเขต    16/01/2556
 • อ่าน   278
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294