ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อชุดตรวจวิเคราะห์ยืนยันสารเสพติด GC-MS/MS Triple Quadrupole
 •     กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ประกวดราคาซื้อชุดตรวจวิเคราะห์ยืนยันสารเสพติด GC-MS/MS Triple Quadrupole พร้อมเครื่องเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 มกราคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5326-8037
 • หน่วยงาน    กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
 • วันที่ประกาศ   08/01/2556
 • หมดเขต    07/01/2556
 • อ่าน   323
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294