ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจำหน่ายไม้สักท่อน-กระยาเลยท่อน
 •     สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจเชียงใหม่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.เมืองเชียงใหม่ ประมูลจำหน่ายไม้สักท่อน-กระยาเลยท่อน ที่ทำออกในเขตทางหลวง108 สายอ.จอมทอง-ฮอด เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจเชียงใหม่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.เมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 มกราคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5324-9752
 • หน่วยงาน    สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจเชียงใหม่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ต.วัดเกต เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/01/2556
 • หมดเขต    22/01/2556
 • อ่าน   286
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294