ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล
 •     สำนักงานทางหลวงชนบทเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานทางหลวงชนบทเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 มกราคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5322-1646
 • หน่วยงาน    สำนักงานทางหลวงชนบทเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/01/2556
 • หมดเขต    11/01/2556
 • อ่าน   353
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294