ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ ปรับปรุงเปลี่ยนประตู
 •     โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ ปรับปรุงเปลี่ยนประตู , ติดตั้งระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ , เปลี่ยนท่อน้ำดี ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานผู้บริหาร อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 มกราคม 2556 หรือสอบถามที่ 0-5392-1777 ต่อ 1132
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/01/2556
 • หมดเขต    12/01/2556
 • อ่าน   381
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294