ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง อ.จอมทอง เชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 มกราคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5334-2169
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง อ.จอมทอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/01/2556
 • หมดเขต    14/01/2556
 • อ่าน   313
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294